Các thành viên  trong Đội ngũ cố vấn chuyên môn của 3T - Đức Thịnh Group rất giàu kiến thức, kinh nghiệm về Y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại. Không chỉ vậy, họ còn có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển nền Y học nước nhà.