KHI KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN SẼ ĐƯỢC NHẬN MÃ GIẢM GIÁ....
NHẬP MÃ : DANGKYTHANHVIEN