CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ, ĐỔI HÀNG 


Khách hàng được đổi trả sản phẩm đã mua từ Công ty nếu sản phẩm bị lỗi, nguyên nhân do Nhà sản xuất (ví dụ kém chất lượng, không đúng tiêu chuẩn đăng ký v.v.). 

Điều kiện đổi trả:

Quy trình thực hiện: