blog article

2020: THỜI CƠ, THÁCH THỨC CHO THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯỢC VIỆT NAM

info

Các sản phẩm đông dược ngày càng nhận được sự quan tâm, tin tưởng của người tiêu dùng. Hơn nữa, ngành đông dược Việt Nam đang nhận được sự quan tâm sát sao, khuyến khíc...