blog article

Tập đoàn 3T Đức Thịnh Group – 13 năm sáng mãi “TÍN – TÂM – TÌNH”

info

Ngày 11/11/2022 là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu 13 năm thành lập của Tập đoàn 3T Đức Thịnh Group. 13 năm qua, kiên định với tôn chỉ hoạt động dựa trên 3 chữ Tín – Tâm – T...